Birleşmiş Milletler Antlaşması

Birleşmiş Milletler
Antlaşması

Biz Birleşmiş Milletler halkları bir insan yaşamı içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların ve büyük uluslarla küçük ulusların hak eşitliğine olan inancımızı yeniden ilan etmeye...

Ackr - Kısaltmalar sözlüğü

Kısaltmalar
Ackr

Burada ve başka yerde kısaltmalar. Ackr, çok dilli sözlük, dünyanın kısaltmalar ve kısalmalar çevirir.
İnsan hakları evrensel beyannamesi

İnsan hakları
İnsan hakları evrensel beyannamesi

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının temeli olmasına, insan haklarının tanınmaması ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isyana sevkeden vahşiliklere sebep olmuş bulunmasına, ...

Enternasyonal

Eugène Pottier
Enternasyonal

Uyan artık uykudan uyan, uyan esirler dünyası! Zulme karşı hıncımız volkan, bu ölüm-dirim kavgası. Yıkalım bu köhne düzeni...
Portfolio