HADES-Ana sayfaAckrHarf ile → Đ

Đ

Kısaltma Anlam Dil Konular
ĐBP Điện Biên Phủ Vietnamca Coğrafya
ĐCSVN Đảng Cộng sản Việt Nam Vietnamca Siyasal partiler ve politik eğilimler
ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội
= VNUH | Vietnam National University, Hanoi | İngilizce
Vietnamca Yükseköğretim, üniversiteler
ĐN Đà Nẵng Vietnamca
ĐN Đồng Nai Vietnamca
ĐNA Đông Nam Á Vietnamca
ĐTDĐ Điện thoại di động Vietnamca
ĐTLA Đồng tính luyến ái Vietnamca Psikoloji


İleri Araştırma